html> Förstasida
Störsby
Gård
 

 

Förstasida  Övernattning  Programservice  Annan verksamhet  Kontakt

Annan verksamhet

 

Birgitta och Sven Monthén har varit ägare av Störsby gård sedan 1985. Ägarparet är den tredje generationen sedan gården köptes till släkten 1933.

Totalarealen av gården är 195 ha varav 55 ha är odlat och 140 ha är skog.

 

Jordbruk

Jordbruk har utövats på gården av ägarparet sedan 1985 odlingarna har bestått och består av  oljeväxter o spannmål, enda till året  2005 odlades även sockerbetor på gården.

 

Kalkoner

En större mängd kalkoner har uppfötts på gården sedan 1989. Kycklingarna kommer som dygnsgamla till gården under sommarmånaderna och säljs som direktförsäljning från gården till jul. Denna delikatess serveras även till gästerna på gården.

 

Underleverenatörsarbete

Året 2006 började Sven Monthén utöva underleverantörs arbete för metallindustrin.